Sang trọng

Zeus

4.500.000 4.300.000

Sang trọng

V10 Old Vines

3.500.000 3.350.000
1.500.000 1.450.000
1.500.000 1.390.000

Sang trọng

Primitivo

1.350.000 1.150.000

Combo Đẳng cấp

Bộ đôi Vang sủi Moscato

1.200.000 990.000
550.000 500.000
550.000 500.000

Vang đỏ

Regis Negroamaro

430.000 400.000
420.000 395.000

Vang ngọt

MonteRosso

330.000 295.000
0968.341.078