Fenice Primitivo Puglia

1.500.000 1.390.000

Fenice Primitivo Puglia là dòng vang đỏ nổi tiếng của Ý sản xuất tại nhà máy lừng danh Feudi Salentini.

Giống nho: Primitivo – giống nho ngon nhất vùng Puglia.

Độ cồn: 14.5%

0968.341.078