Regis Negroamaro

430.000 400.000

Giống nho: Negroamaro
Vùng: Sicilia
Vụ nho: 2018
ABV: 14% Alc/Vol
Regis là dòng vang chát đang bán cực kỳ chạy hiện nay.

0968.341.078