V10 Old Vines

3.500.000 3.350.000

𝐆𝐢𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐨: Primitivo
𝐕𝐮̀𝐧𝐠: Salento, Italia
𝐕𝐮̣ 𝐧𝐡𝐨: 2016
𝐌𝐚̀𝐮 𝐬𝐚̆́𝐜: Rượu có màu đỏ Ruby sang trọng và lôi cuốn
Nồng độ: 18.5%
0968.341.078